ದೀಪಗಳಿಂದ ಝಗಮಗಿಸಿದ ದೀಪಾವಳಿ

ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ ಹೊಸ ಬಗೆಯ, ಬಣ್ಣದ ರಂಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪಿನ ದೀಪಾವಳಿಯ ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ!
ಈ ಹಬ್ಬವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ…

  

3 thoughts on “ದೀಪಗಳಿಂದ ಝಗಮಗಿಸಿದ ದೀಪಾವಳಿ

 1. ok can’t read what you wrote…but the pics are amazing…belated diwali wishes!

  Thanks! I was saying – this is a snapshot of the bright and beautiful diwali we celebrated at our new home – it was filled with colours and sparkling lights. Belated Diwali wishes to you too! 🙂

 2. Lovely!!

  Idu kirunotawadarey, sampoorna chitra hegirabahudu? 🙂

  Such a beautiful/creative ensemble of diyas Anu.

  Wish you and yours a belated, but ‘hardika’ wishes for bright days ahead.

  thank you AHK! Wish you and your family (along with the much awaited little one) a very happy and prosperous season and year ahead! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s